Αντλίες Θερμότητας- Η πιο οικονομική λύση θέρμανσης

  Επειδή λειτουργούν ως μηχανές άντλισης ενέργειας από το περιβάλλον, καταναλώνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας (20%-40% της ονομαστικής ισχύς τους), ενώ την υπόλοιπη ενέργεια την αντλούν από αυτό.

Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σώματα χαμηλής θερμοκρασίας, σώματα υψηλής θερμοκρασίας (για αντλίες θερμότητας που αποδίδουν νερό 80 oC), σε ενδοδαπέδιο δίκτυο και τερματικές μονάδες νερού (fan - coil units). Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να συνδυαστούν με (υφιστάμενους ή μη) ηλιακούς συλλέκτες και λέβητες και να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης καθόλη τη διάρκεια του έτους, προσφέροντας μεγάλη οικονομία.

 

Πλεονεκτήματα:

- Πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας.

- Δεν απαιτείται προμήθεια πετρελαίου, ξύλων ή παροχή Φ.Α.

- Δεν απαιτείται συντήρηση λέβητα και καυστήρα.

- Η τεχνολογία Inverter επιτρέπει μεγαλύτερη εξοικονόμιση ενέργειας.

- Αθόρυβη λειτουργία.

- Εύκολη εγκατάσταση.

- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου.

- Προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

    ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ DQS ΚΑΤΑ

     DIN EN ISO 9001   Αρ. 319487 QM

ΤΕΚΛΙΜΑΤ - ΜΑΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Γραφεία:    Λεωφ.Συγγρού 122, Αθήνα, 11741
Τηλέφωνο:   +30 2109222821, +30 2109241687

  ' '   +30 2109213069
Φαξ:   +30 2109221817
E-mail:   teklimat@otenet.gr


Συνεργείο:   Μπέλες 3 & Μονεμβασίας, Κουκάκι

Tηλέφωνο:  +30 2109248570