Προιόντα - Υπηρεσίες

  Η εταιρία μας έχει μεγάλη εξειδίκευση στις εγκαταστάσεις Close Control, όπου το αισθητό φορτίο του χώρου πρέπει να απομακρυνθεί χωρίς να μεταβληθεί η σχετική υγρασία του χώρου, όπως σε Computer Rooms, χώρους τηλεποικινωνιών, εργαστήρια και οποιοδήποτε άλλο χώρο μικρό ή μεγάλο, χρησιμοποιώντας μονάδες Close Control ή υβριδικά συστήματα αποτελούμενα από συμβατικές κλιματιστικές μονάδες και ειδικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου όταν απαιτείται πολύ μεγάλη ακρίβεια.

  Τα συνεργεία της εταιρίας αποτελούνται από προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα τους (ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, υδραυλικοί) που με άρτιο εξοπλισμό (όργανα και εργαλεία) και με μεταφορικά μέσα της εταιρίας, μπορούν να εκτελέσουν εργασίες σε όλη την χώρα.

 

 

 

    ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ DQS ΚΑΤΑ

     DIN EN ISO 9001   Αρ. 319487 QM

ΤΕΚΛΙΜΑΤ - ΜΑΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Γραφεία:    Λεωφ.Συγγρού 122, Αθήνα, 11741
Τηλέφωνο:   +30 2109222821, +30 2109241687

  ' '   +30 2109213069
Φαξ:   +30 2109221817
E-mail:   teklimat@otenet.gr


Συνεργείο:   Μπέλες 3 & Μονεμβασίας, Κουκάκι

Tηλέφωνο:  +30 2109248570