Στοιχεία Επικοινωνίας

 

ΤΕΚΛΙΜΑΤ - ΜΑΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Γραφεία:        Λεωφ.Συγγρού 122, Αθήνα, 11741
Τηλέφωνο:   +30 2109222821, +30 2109241687

  ' '                    +30 2109213069
Φαξ:                +30 2109221817
E-mail:            teklimat@otenet.gr


Συνεργείο:      Μπέλες 3 & Μονεμβασίας, Κουκάκι

Tηλέφωνο:     +30 2109248570

 

 

 

 


 

    ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ DQS ΚΑΤΑ

     DIN EN ISO 9001   Αρ. 319487 QM

ΤΕΚΛΙΜΑΤ - ΜΑΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Γραφεία:    Λεωφ.Συγγρού 122, Αθήνα, 11741
Τηλέφωνο:   +30 2109222821, +30 2109241687

  ' '   +30 2109213069
Φαξ:   +30 2109221817
E-mail:   teklimat@otenet.gr


Συνεργείο:   Μπέλες 3 & Μονεμβασίας, Κουκάκι

Tηλέφωνο:  +30 2109248570